vambora


vambora

amora vambora
te prometo
o amor o inferno
e o gueto

amora vambora
te prometo
o amor o inferno
e o gueto

oh oh
oh oh oh 
olh
oh oh oh olh

amora
dont forget me
forever

amora
vambora
te prometo

amora
dont forget me
fovever

amora
let's go
I promise you

wasil sacharuk


Inspiraturas